Konpartitu

Zenbat dakite herritarrek datuen babesari buruz? Eta zenbat arduratzen ditu?

Argitalpen-data: 

Datuak Babesteko Euskal Agintaritza

Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabineteak "Datu pertsonalen babesa" txostena argitaratu du bere web orriaren bidez. Azterlan honek ikuspegi zehatza ematen du Euskadiko herritarrek beren datu pertsonalen babesari eta datu horiek erabiltzeari buruz duten ezagutzari eta kezkei buruz.

Azterketa telefono bidezko banakako elkarrizketen bidez lortutako datuetan oinarritzen da, galdetegi egituratu eta itxi bat erabiliz. Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) biztanleriaren lagin adierazgarri bati elkarrizketa egin zitzaion, eta guztira 1.000 pertsona elkarrizketatu ziren.

Azterlanaren emaitzek agerian uzten dute panorama mistoa dagoela herritarrek datuen babesari buruz duten ezagutzari dagokionez. Inkestatuen zati handi batek oinarrizko ulermen-maila erakutsi zuen beren eskubideei eta datu pertsonalak babesten dituzten legeei buruz. Hala ere, pertsonen ehuneko handi batek oraindik ez ditu ezagutzen datuak babesteko funtsezko alderdiak.

Gure erakundeari dagokionez, azterlanak adierazten du herritar askok DBEAren berri izan duten arren, oraindik tarte handia dagoela gure funtzioei eta zerbitzuei buruzko ezagutza hobetzeko. Funtsezkoa da guretzat informazioa zabaltzeko eta herritarrak hezteko lanean jarraitzea, guztiek uler dezaten zein garrantzitsua den beren datu pertsonalak babestea.

Azterlanaren alderdi nabarmenetako bat da EAEko biztanleek kezka handia dutela beren datu pertsonalak babesteari eta datu horiek erabiltzeari buruz. Inkestatu gehienek enpresek eta erakundeek beren informazio pertsonala nola erabiltzen duten jakiteko kezkak azaldu zituzten, eta haien datuen gardentasun eta kontrol handiagoa behar dela nabarmendu zuten.

Azterlan honen emaitzek azpimarratzen dute oso garrantzitsua dela Euskadin datuen babesari buruzko gure hezkuntza- eta sentsibilizazio-lanarekin jarraitzea, eta hori lantzen ari gara dagoeneko. Eskerrak eman nahi dizkiogu Prospekzio Soziologikoen Kabineteari azterlan hau aurrera ateratzeko egindako lanagatik.