Datuak Babesteko Euskal Bulegoa

euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
  1. Hasiera
  2.  
  3. Dokumentazioa
 

LEGEDIA

Bildumaren xedea da lege eta arau sorta bat eskaintzea, datu pertsonalak babesteko eskubidea eta datuen tratamendua hobeto ulertzen laguntzeko. Asmoa ez da lege konpilazioa egitea.

Kontsulta errazteko, testu kontsolidatuetara sartzeko estekak egin dira; baina, aldizkari ofizialetan ere argitaratuta badaude. Testuek ez dute lege baliorik. Balio informatiboa baino ez dute.

2016/679 Erregelamendua (leiho berri batean irekitzen da) (EB) (EU-ES), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra).

Hutsen zuzenketa: 2016/679 Erregelamendua (EB) (leiho berri batean irekitzen da) (EU-ES), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra).

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren artikulatua (leiho berri batean irekitzen da)(EU-ES)

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra betetzeko gidak eta jarraibideak (leiho berri batean irekitzen da)

2016/680 Zuzentaraua (leiho berri batean irekitzen da) (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, pertsona fisikoak babestearen gainekoa, agintari eskudunek arau-hausteak edo zigor penalak prebenitu, ikertu, antzeman edo auzitaratzeko asmoz datu pertsonalak tratatzeari buruz eta datu horiek aske zirkulatzeari dagokionez; eta Kontseiluaren 2008/977/JAI Esparru Erabakia indargabetzen duena.(Gaztelaniaz).

2016/681 Zuzentaraua (leiho berri batean irekitzen da) (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, terrorismo delituak eta delinkuentzia larria prebenitu, ikertu, antzeman edo auzitaratzeko asmoz bidaiarien izenen erregistroko (PNR) datuak erabiltzeari buruzkoa.(Gaztelaniaz).

Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna (leiho berri batean irekitzen da) 2000ko abenduaren 7koa (IVAPek egindako itzulpena) (pdf, 151 KB) (7. eta 8. artikuluak). Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean argitaratutakoa (leiho berri batean irekitzen da) (Gaztelaniaz).

108. Hitzarmena (leiho berri batean irekitzen da) (Gaztelaniaz), 1981eko urtarrilaren 28koa, Datu pertsonalen tratamendu automatizatuaren aurrean pertsonak babesteari buruzkoa (Gaztelaniaz). 

Espainiako Konstituzioa(leiho berri batean irekitzen da) (18.4 artikulua). Testu kontsolidatua(leiho berri batean irekitzen da) (Gaztelaniaz).

3/2018 Lege Organikoa(leiho berri batean irekitzen da), abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. (EU-ES). Testu kontsolidatua(leiho berri batean irekitzen da) (Gaztelaniaz)

7/2021 Lege Organikoa (leiho berri batean irekitzen da), maiatzaren 26koa, arau-hauste penalak prebenitzeko, detektatzeko, ikertzeko eta epaitzeko eta zehapen penalak betearazteko tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzkoa. (Gaztelaniaz) (Testu kontsolidatua)

15/1999 Lege Organikoa(leiho berri batean irekitzen da), abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa (IVAPek egindako itzulpena) (pdf, 245 KB). Testu kontsolidatua(leiho berri batean irekitzen da) (Gaztelaniaz).

Kodeak:

Datu pertsonalak babesteari buruzko kodea(leiho berri batean irekitzen da) (Gaztelaniaz) (Eguneratua).

Ahazteko Eskubidearen kodea(leiho berri batean irekitzen da) (Gaztelaniaz) (Eguneratua).

Zibersegurtasunaren kodea(leiho berri batean irekitzen da) (Gaztelaniaz) (Eguneratua).

2/2004 Legea (leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.

308/2005 Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), urriaren 18koa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea garatzen duena.

Ebazpena, 2015eko otsailaren 1koa (PDF) (leiho berri batean irekitzen da) (PDF, 55 KB), Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Zuzendariarena, Bulegoak izapidetzen dituen arau-hauste edo zehapen prozeduretan instruktorea izendatzeko txanden sistema objektiboa ezartzen duena.

Ebazpena, 2013ko ekainaren 17koa (leiho berri batean irekitzen da), Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendariarena, egitura organikoa aldatzen duena.

Ebazpena, 2005eko azaroaren 28koa (leiho berri batean irekitzen da), Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendariarena, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren egitura organikoa garatzeko dena.

309/2005 Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), urriaren 18koa, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Estatutua onartzen duena.

19/2013  Legea(leiho berri batean irekitzen da),  abenduaren  9koa, gardentasunari,  informazio  publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.

2/2016 Legea(leiho berri batean irekitzen da), apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. (Gaztelaniazko testu kontsolidatua(leiho berri batean irekitzen da))

4/2014 Foru araua(leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 6koa, gardentasunari eta informazio publikoa eskuratzeari buruzkoa.

1/2016 Foru araua(leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa.

1/2017 Foru araua(leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 8koa, Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren gardentasunarena, herritarren parte-hartzearena eta gobernu onarena.

128/2016 Dekretua(leiho berri batean irekitzen da), irailaren 13koa, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeari buruzkoa.

Kodeak

Gardentasunaren eta Gobernantza Onaren Kodea(leiho berri batean irekitzen da)(Gaztelaniaz) (Eguneratua)

39/2015  Legea (leiho berri batean irekitzen da),  urriaren  1ekoa,  Administrazio  Publikoen  Administrazio Prozedura Erkidearena.

40/2015 Legea (leiho berri batean irekitzen da), urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

9/2014 Legea (leiho berri batean irekitzen da), maiatzaren 9koa, Telekomunikazioei buruzkoa.

59/2003 Legea (leiho berri batean irekitzen da) (gaztelaniaz soilik), abenduaren 19koa, Sinadura Elektronikoari buruzkoa (Testu kontsolidatua).

34/2002 Legea (leiho berri batean irekitzen da) (gaztelaniaz soilik), uztailaren 11koa,  Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa (Testu kontsolidatua).