Datuak Babesteko Euskal Bulegoa

euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Bulegoa-Gardentasuna
 

Erakundeari eta antolamenduari buruzko informazioa: Nola dagoen osatuta eta bertako pertsonala

DBEBren egitura

DBEBren organoak hauexek dira:

 • Pertsona bakarreko organoa: Zuzendaria.
 • Kide anitzeko organoa: Kontseilu Aholku-emailea, Legean aurrikusita dagoen bezala.

Hierarkian zuzendariaren mendeko administrazio-unitateak hauexek dira:

 • Datu Pertsonalen Fitxategien Erregistroa eta Auditoria
 • Aholkularitza Juridikoa eta Ikuskaritza
 • Idazkaritza Orokorra

Datu Pertsonalen Fitxategien Erregistroa eta Auditoria

Datu Pertsonalen Fitxategien Erregistroa eta Auditoria Unitatea Bulegoaren administrazio-unitateetako bat da, 2/2004 Legearen 18. artikuluan aurreikusitako Datuak Babesteko Erregistroa bere menpe du, eta aipatu legearen aplikazio eremuan dauden datu pertsonaleko fitxategien existentziaren publizitatea sustatzea dagokio. Halaber, datu pertsonalak babesteko araudia betetzen dela zaintzeko xedearekin, fitxategien segurtasun neurrien sektorekako ikuskaritzaren eta Datuak Babesteko Segurtasun Arduradunen eta Koordinatzaileen Laguntzaile-sarea koordinatzeko ardura izango du.

Bestalde, teknologia berriekin zerikusia duten ikerlanak egiteko eta Bulegoaren beraren Sistemen Plana burutzeko ardura izango du.

Aholkularitza Juridikoa eta Ikuskaritza

Lege-aholkularitza eta Ikuskaritza Unitatea. Bulegoaren administrazio-unitate honi dagozkio honako zereginak: batetik, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deusezteko edo horien aurka egiteko eskubideak babestearren, hiritarrek egiten dituzten erreklamazioen prozedurak bultzatzetik eta instruitzetik, eta ikuskaritzako lan zirkunstantzialak egiteko eskumenetik eratorritako funtzioak betetzea eta, bestetik, abenduaren 13ko15/1999 Lege Organikoan aurreikusitako arau-hausterik baden edo ez den jakiteko ezartzen den kontrolaren ondorioz, administrazio publiko, erakunde, entitate eta korporazioen arau-hausteen prozeduretatik eratorritako zereginak betetzea. Era berean, administrazio-unitate honi dagokio txostenak egitea, kontsultei erantzutea eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren barneko aholkularitza juridikoa.

Idazkaritza Orokorra

Idazkaritza Orokorra da honako lanak betetzeko ardura duen administrazio-unitatea: giza baliabideen eta baliabide materialen kudeaketa, kudeaketa ekonomiko-administratiboa, informazio orokorrarekin loturiko funtzioak, Bulegoko gainerakoentzako prestakuntza, agiriak, laguntza eta exekuzio mailako funtzioak nahiz funtzio instrumentalak.

Arauak

 • 309/2005 Dekretua, urriaren 18koa, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Estatutua onartzen duena. (EHAA 213. zk., 2005eko azaroaren 9a
 • Ebazpena, 2005eko azaroaren 28koa, Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendariarena, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren egitura organikoa garatzeko dena.
 • Ebazpena, 2013ko ekainaren 17koa, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren egitura organikoa garatzeko Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendariaren 2005eko azaroaren 28ko Ebazpena aldatzen duena.

Zuzendaria

Gaur egun Margarita Uria Etxebarria andrea da Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendaria, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzako 2016ko otsailaren 2ko 16/2016 Dekretuaren bidez izendatua (2016ko otsailaren 5eko (EHAA, 24. zk.).

Curriculum Vitae

Zuzendariak DBEB zuzentzen du eta Bulegoaren ordezkaria da. Bere barne-eremuan, administrazio-unitate guztiak zuzendu, koordinatu eta kontrolatzen ditu eta berari dagokio, era berean, DBEBren eginkizunak gauzatzeko behar diren ebazpenak, instrukzioak eta gomendioak ematea.

Askatasun eta objektibotasun osoz betetzen ditu bere eginkizunak; bere jardunean ez dago inongo instrukzioren menpe. Dena dela, bere jardunari buruz Kontseilu Aholku-emaileak egiten dizkion proposamenak aintzat hartu beharko ditu.

Eusko Jaurlaritzak dekretu bidez izendatzen du lau urterako eta epe hori baino lehenago utziko du kargua, berak hala eskatzen badu edo, aldez aurretik espedientea instruitu  ondoren, Gobernu Kontseiluak kargutik kentzea erabakitzen badu; horretarako, ezinbestekoa izango da Kontseilu Aholku-emaileari entzutea. Kargutik kentzea erabaki ahal izateko, nahitaezkoa izango da bere obligazioen ez betetze larriren bat egitea,  bere lana betetzeko bat-batean ezintasunen bat gertatzea, bateraezintasunen bat egotea edo doluzko delituagatik zigortua izatea.

Goi-karguduna da eta Euskal Autonomia Erkidegoko goi-kargudunen bateraezintasunen erregimenari lotuta dago.

Aurreko zuzendariak:

2004-2012: Iñaki Vicuña de Nicolás
2012-2016: Iñaki Pariente de Prada

Kontseilu Aholku-Emailea

Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren zuzendaria Kontseilu Aholku-emaile batek aholkatzen du. Kontseilu Aholku-emaile horretako kideak honako hauek dira:

 1. Eusko Legebiltzarraren ordezkari bat, Eusko Legebiltzarrak berak izendatua.
 2. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkari bat, Gobernu Kontseiluak izendatua.
 3. Lurralde historikoen ordezkari bat, lurralde guztien artean hartutako erabaki bidez izendatua.
 4. Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuko toki-erakundeen ordezkari bat, lurralde-eremu horretako toki-erakunde horien elkarterik adierazgarrienak izendatua.
 5. Bi aditu, bata informatikan eta oinarrizko eskubideetan bestea, Euskal Autonomia Erkidegoko zuzenbide publikoko korporazioei kontsultatu ondoren, Euskal Herriko Unibertsitateak izendatuak.

Gaur egun, Kontseilu Aholku-emaileko kideak hauek dira:

 • Eusko legebiltzarraren ordezkaria, Eusko Legebiltzarraren Mahaiak izendatua, 2013eko otsailaren 19ko bileran:
  • Montserrat Auzmendi del Solar and., Eusko Legebiltzarreko legelari
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkaria, Eusko Jaurlaritzaren 2013ko martxoaren 19ko Akordioaren bidez izendatua
  • Nieves Martínez de Antoñana Blanco and., Lehendakaritzaren Araubide Juridikoaren zuzendaria
 • Lurralde historikoen ordezkaria, Foru Aldundien arteko erabaki bidez izendatua.
  • Mikel Ulazia Etxabe jn, Gipuzkoako Foru Aldundiak izendatua.
 • Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuko toki-erakundeen ordezkaria, EUDEL-ek izendatua, 2015eko azaroaren 30eko komunikazioaren arabera.
  • Aintzane Urkijo Sagredo and., Santurtziko alkatea.
 • Informatikan aditua, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearen 2004ko azaroaren 29ko Ebazpen bidez izendatua.
  • Eduardo Jacob Taquet jn., Ingeniaritza Telematikoko unibertsitateko katedraduna.
 • Oinarrizko Eskubideetan aditua, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearen 2004ko azaroaren 29ko Ebazpen bidez izendatua.
  • Iñaki Esparza Leibar jn., Zuzenbide Prozesaleko katedraduna.

Egun Kontseilu Aholku-emailearen lehendakaria Eduardo Jacob Taquet jauna da.

Kontseilu Aholku-Emailearen bilerak eta landutako gai nagusiak

2017

Ekainaren 27ko bilera

 • Idazkari berriaren aurkezpena
 • Onartzea behin-behineko langileen lanpostu zerrenda
 • 2016ko Memoria
 • 2017ko aurrekontuen informazioa
 • 2017ko lehengo seihileko jardueren txostena
 • 2017ko bigarren seihileko jardueren aurreikuspena

2016

Maiatzaren 24ko bilera

 • Zuzendari berriaren izendapena.
 • DBEB sariak.
 • 2015eko Memoria.
 • 2016an burututako jarduerak eta 2016a amaitu arteko ekintzen txostena.
 • 2015 eta 2016ko aurrekontuen informazioa.
 • Irizpen garrantzitsuenak.

2015

Azaroaren 30eko bilera

 • 2015ean burututako jarduerei buruzko, eta 2015aren bukaera artekoen eta 2016ko lehen hiruhilekoen aurreikuspenei buruzko txostena.
 • 2014ko Memoria: aurkezpena Lehendakaritzan eta Legebiltzarreko Batzordean.
 • Irizpen garrantzitsuenak.
 • 2014ko kontuen auditoriari buruzko txostena.
 • 2015 eta 2016ko aurrekontuei buruzko informazioa.

Maiatzaren 14ko bilera

 • DBEBren X. urteurrenaren bukaera ekitaldia.
 • DBEBren sarien III. edizioaren oinarriak.
 • 2014ko Memoria.
 • UPV-EHUren udako ikastaroak.
 • 2015ean burututako jarduerak eta egitea aurreikusita daudenak.
 • Plazen deialdiak.
 • 2014 eta 2015eko aurrekontuei buruzko informazioa.
 • 2013ko kontuen auditoriari buruzko txostena.

2014

Abenduaren 3ko bilera

 • Lehendakaritza berritzea.
 • Kontseilu Aholku-emailearen kide bat berritzea: lurralde historikoen ordezkaria.
 • X. urteurrena dela-eta burututako jardueren gaineko txostena.
 • Datuak babesteko agentzien jardunaldia.
 • 2014an egindako ekintzen txostena.
 • Irizpen garrantzitsuenak.
 • Udako ikastaroei buruzko informazioa: UPV/EHU eta UEU.
 • Información de los Estudios realizados el 2014.
 • 2014an egindako azterlanei buruzko informazioa.
 • Euskal Enplegu Publikoari buruzko Lege Proiektuaren txostena.
 • Lankidetza hitzarmen berriei buruzko informazioa.
 • 2015eko aurrekontuei buruzko informazioa.

Maiatzaren 14ko bilera

 • X. urteurrena ospatzeko jardunaldia.
 • 2013ko Memoria.
 • Udako ikastaroak: UPV/EHU eta UEU.
 • Euskal Administrazio Publikoari buruzko Lege Proiektua.
 • 2014an egindako ekintzen txostena.
 • 2015ean burututako jarduerak eta egitea aurreikusita daudenak.
 • Lankidetza hitzarmen berriei buruzko informazioa
 • 2014ko aurrekontuei buruzko informazioa

2013

2013ko azaroaren 19ko bilera

 • Lurralde historikoak ordezkatzen dituen pertsona berritzea: Maider Ziganda Población, Gipuzkoako Foru Aldundiak izendatua
 • Egoeraren txostena
  • Langileak: lanpostu bi betetzeko lehiaketa
  • 2012ko Memoria aurkeztea eta zabalkundea egitea
 • Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortu zeneko 10. urteurrena ospatzeko ekitaldien prestakuntza

2013ko ekainaren 5eko bilera

 • Lehendakaria berritzea.
 • Eusko Legebiltzarraren ordezkaria Kontseilu Aholku-emailearen kide izango dela berrestea.
 • Egoeraren gaineko txostena.
  • Kalitatearekin konpromisoa: 2012-2015 Plangintza Estrategikoa.
  • Langileak: lanpostu bat betetzeko lehiaketa eta Lanpostu zerrenda aldatzea.
 • Ekitaldiak, prestakuntza eta sentsibilizazioa.
 • 2012ko Kontuen Auditoriaren Txostena.

2012

2012ko irailaren 19ko bilera

 • EAEko Administrazioaren ordezkaria berritzea.
 • Egoeraren txostena.
  • Oinarrizko eskubideei buruzko azterketa soziologikoa. EBko Oinarrizko Eskubideen Agentzia (MPDL).
  • Konpromisoa kalitatearekin: 2012-2015 Plangintza Estrategikoa.
  • Datuak Babesteko Agentzien arteko Lan Taldeak:Ikuskaritza taldea.
  • Langileak: 2012ko uztailaren 23ko zerbitzu eginkizunen deialdia.
 • Gertakariak, prestakuntza eta sentsibilizazioa.
 • 2011ko Kontuen Auditoriaren txostena.

2012ko apirilaren 16ko bilera

 • DBEBren zuzendari berriaren, Iñaki Pariente de Prada jaunaren, izendapena
 • Kontseilu Aholku-Emailearen lehendakaria berritzea: Montserrat Auzmendi del Solar andrea
 • Lurralde historikoen ordezkaria berritzea: Carlos Royuela Garrán jauna, Bizkaiko Foru Aldundiak izendatuta
 • Egoeraren txostena

2011

2011ko irailaren 26ko bilera

 • Erakunde bilerak
 • Egoeraren txostena
  • Fitxategien arduradunei buruzko azterketa soziologikoa administrazio publikoetan
  • Konpromisoa kalitatearekin
  • Datuak Babesteko Agentzien arteko Lan Taldeak
 • Aliantza Estrategikoak
 • Prestakuntza eta gertaerak
 • Sentsibilizazioa: DBEBren jardueraren isla komunikabideetan

2011ko apirilaren 7ko bilera

 • Erakunde arteko topaketak
 • Egoeraren txostena
  • Txostenak, irizpenak eta kontrol eginkizuna
  • Fitxategiak deklaratzea: udaletako betetze maila
 • Fitxategien arduradunei buruzko azterketa soziologikoa administrazio publikoetan
 • Konpromisoa kalitatearekin
 • Datuak Babesteko Agentzien arteko Lan Taldeak
 • 2010eko Oroitidazkia
 • DBEBn hainbat lanpostu betetzeko lehiaketa
 • Aliantza Estrategikoak
 • Urteko kontuak eta aurrekontuaren likidazioa
 • Lehendakaria berritzea

2011ko urtarrilaren 31ko bilera

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren ordezkaria berritzea: José Ignacio Pariente de Prada jauna.
 • Egoeraren txostena (2010)
 • Sentsibilizazioko jarduerak: Bilboko Gabonetako Haur Parkean parte hartzea.

2010

2010eko azaroaren 12ko bilera

 • Ordezkari berriak izendatzea:
  • Eusko Legebiltzarretik: Montserrat Auzmendi del Solar andrea
  • Lurralde historikoetatik: José Javier Aguirre Busteros jauna
 • Egoeraren txostena
 • 2009ko Kontuen Planaren Auditoria. KEB
 • Datuak Babesteko Agentzien arteko Lan Taldeak
 • 2010eko Oroitidazkiaren proiektua
 • Prestakuntza jardueretan eta bestelako ekitaldietan izandako parte hartzea
 • DBEBn hainbat lanpostu betetzeko lehiaketa
 • Hitzarmena Informatika Ingeniarien Elkargoarekin

2010eko apirilaren 22ko bilera

 • Lehendakaria berritzea: Eduardo Jacob Taquet, Ingeniaritza Telematikoko irakasle titularra (2010eko apirilaren 22tik 2011ko apirilaren 22ra)
 • Egoeraren txostena
 • Q-EPEA Taldean sartzea (Erakunde Publikoen Erakunde Aurreratua), kudeaketan bikaintasuna erdietsi nahi duten euskal erakundeen taldea
 • Prestakuntza jardueretan eta bestelako ekitaldietan izandako parte hartzea
 • DBEBren 2009ko Oroitidazkia
 • Datu Pertsonalen Babesari buruz fitxategien arduradunek duten pertzepzioari buruzko azterketa soziologikoa

2009

2009ko abenduaren 16ko bilera

 • Madrilen izan zen Datuak Babesteko Nazioarteko Konferentziari buruzko txostena. Bilera horretan nazioarteko estandarrak onartu zituzten.
 • Hitzarmen bat Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki erakundeetan datu pertsonalen babesaren arloko planak ezartzeko lagungarri izango den programa bat garatzeko.
 • Egoeraren txostena
 • 2010eko aurrekontua
 • Zenbait ekitalditako parte hartzea

2009ko uztailaren 9ko bilera

 • Egoeraren txostena
 • UPV/EHUren Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Erregelamendua.
 • Pertzepzio azterketak.

2009ko apirilaren 2ko bilera

 • Lurralde historikoak ordezkatzen dituen pertsona berritzea.
 • Lehendakaritza berritzea.
 • Egoeraren txostena.
 • Toki Erakundeetarako Jardunbide Egokien Eskuliburua. Ebaluazio prozedura eta Jardunbide Publiko Onenen Europako Sariaren accesita.
 • Cli-Prometeo Egitasmoa

2008

2008ko azaroaren 25eko bilera

 • Egoeraren txostena.
 • Plan Estrategikoan egindako aurrerapenak.
 • Kontua: zeuk erabaki datua proiektuko materialak aztertzea

2008ko ekainaren 27ko bilera

 • Egoeraren txostena.
 • Plan Estrategikoa egitea.
 • Toki erakundeetarako Jardunbide Egokien Eskuliburua.
 • Hezkuntza arloko ikuskaritza sektorialaren behin-behineko txostena.

2008ko otsailaren 8ko bilera

 • Lehendakari berria hautatzea
 • Egoeraren txostena
 • DBLO garatzen duen Erregelamendu berria onartzea. Berritasunik aipagarrienak.
 • Administrazio elektronikoarekin zerikusia duten txostenak
 • Herritarrek datu babesari buruz duten pertzepzio sozialaren gaineko azterlanaren emaitzak

2007

2007ko azaroaren 16ko bilera

 • Zenbait aldaketa Kontseilu Aholku-emailearen osaketan. Kide berrien aurkezpena.
 • Egoeraren txostena.
 • IV. autonomia mailako topaketen emaitzak.
 • Jarduera berriak toki administrazioan.
 • Ikuskaritza sektoriala hezkuntza arloan.

2007ko uztailaren 4ko bilera

 • Egoeraren txostena.
 • 2007ko autonomia mailako Topaketen antolaketa.
 • 2006ko Oroitidazkiaren aurrerapena.
 • Euskal Bulegoaren eskumen eremuari buruzko txostena, 2/2004 Legearen 2.1.a) artikuluan sozietate publikoen gainean xedatutakoa dela eta.

2007ko martxoaren 12ko bilera

 • Egoeraren txostena.
 • Kontseilu Aholku-Emailearen lehendakaritza berritzea.
 • 2007ko autonomia mailako Topaketen antolaketa diseinatzea.

2006

2006ko uztailaren 7ko bilera

 • Bulegoaren eginkizuna eta ikuspegia zein izan behar diren eztabaidatu eta, gai horren inguruan lan egiteko, DBEBren eta Kontseilu Aholku-emailearen artean lan-taldeak sortzeko beharra ondorioztatu.
 • Hainbat gairi buruzko informazioa: lanpostuak betetzeko prozesuak, Bulegoa administrazioen aurrean aurkezteko kanpaina, UPV/EHU-rekin hitzarmena izenpetu, aurrekontuaren eta kontabilitatearen kudeaketari buruzko instrukzioa,...
 • 2005eko Oroitza-txostena aurkeztu.

2006ko martxoaren 1ko bilera

 • Lurralde historikoek Kontseilu Aholku-emailean edukiko duten ordezkariaren izendapenari buruzko informazioa.
 • Bulegoaren Organigramaren azalpena.
 • Kontseilu Aholku-emailearen txostena, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren Lanpostu-zerrenda onartzen duen zuzendariaren Ebazpen-proiektuari buruzkoa.
 • Kontseilu Aholku-emailearen Barne Funtzionamenduaren Araudia aztertu eta onartu.
 • Juan Luis Mázmela Etxebarria jaunaren izendapena, urtebetez Kontseilu Aholku-emailearen lehendakari izateko.


2005

2005eko azaroaren 21eko bilera

 • Kontseilu Aholku-emailearen Barne Funtzionamenduaren Araudiaren proiektua azaldu.
 • GGBBei buruzko txostena eta ebazpen-proiektuak azaldu.
 • Kontseilu Aholku-emailearen txostena, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren egitura organikoa garatzen duen zuzendariaren Ebazpen-proiektuari buruzkoa.

2005eko urriaren 5eko bilera

 • DBEBren 2004ko Oroitza-txostena. Oroitza.txostenaren berri eman eta bere edukiari, lanketari eta hedapenari buruzko azalpen laburra egin.
 • Azken bileraz geroztik DBEBk egindako jarduerak.
 • DBEBren egoitza berria.
 • Kontseilu Aholku-emailean lurralde historikoen ordezkari izateko, Foru Aldundien proposamen falta.
 • Kontseilu Aholku-emailea. Egutegia ezarri, antolaketako eta funtzionamenduko arauak egin eta onartzeko, eta baita lehendakaria aukeratzeko ere.
 • Lege garapena. DBEBren Estatutu-proiektua eta 2/2004 Legea garatzeko Erregelamendu-proiektua. Egungo egoera.

2005eko martxoaren 18ko bilera

 • DBEBren osaketari buruzko txostena.
 • 2005eko aurrekontuak.
 • Lege garapena: DBEBren Estatutua eta datu pertsonaletako fitxategien eskubideak babesteari eta fitxategiok kontrolatzeari buruzko Erregelamendua.

Bulegoaren izaera eta araubide juridikoa

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa zuzenbide publikoko entea da, nortasun juridikoa propioa eta gaitasun publiko eta pribatu erabatekoa dituena. Herri-administrazioekiko inongo loturarik gabe beteko ditu bere eginkizunak.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoak, administrazio ahalak egikaritzen dituenean, honako arauen arabera jarduten du: 39/2015 Legea urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Esparru Publikoko Lege Erregimenari buruzkoa. Gainontzeko jarduerak burutzeko, honako arauetan xedatutakoa bete behar du: 15/1999 Legea, abenduaren 13koa, Datu Pertsonala Babesteari buruzkoa; 2/2004 Legea , otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoa, eta bi lege horien garapeneko xedapenetan xedatutakoa; eta 2/1998 otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zehapen Ahalmenari buruzkoa.

Ondarerik eskuratzeko edo ezer kontratatzeko, indarrean dagoen zuzenbide publikoa bete beharko du Datuak Babesteko Euskal Bulegoak. Bulegoaren ondasun eta eskubideak Euskal Autonomia Erkidegoaren ondarekoak izango dira.

Bulegoaren eginkizunak

Datuak Babesteko Euskal Bulegoa kontroleko agintetzat hartuko da, eta bere egitekoan erabateko independentzia eta objektibotasuna izango du, legeak bermaturik Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren eginkizunak 2/2004 Legeko 17. artikuluan finkatzen dira. Eginkizunok dira:

 1. Datuak babesteko legeak bete daitezen zaintzea eta nola aplikatzen diren kontrolatzea, batez ere informaziorako eskubideari eta datuetara iristeko, datuak zuzentzeko, datuen aurka egiteko eta datuak indarrik gabe uzteko eskubideari dagokienez.
 2. Lege eta erregelamenduetan zehazturik dauden baimenak ematea.
 3. Beharrezkoa bada, datuen tratamendua datuak babesteko indarrean dagoen legediko printzipioetara egokitzeko beharrezko jarraibideak ematea, beste erakunde batzuen aginpideei ezer kendu gabe.
 4. Tartean direnen eskariei eta erreklamazioei kasu egitea.
 5. Datu pertsonalak tratatzea dela-eta dituzten eskubideei buruzko informazioa ematea pertsonei.
 6. Tratamenduen erantzule eta arduradunei, esateko dutena entzun eta gero, datu-tratamendua indarrean dauden legeetara egokitzeko beharrezko neurriak hartzeko eskatzea, eta, beharrezkoa bada, ez badituzte lege horiek betetzen, tratamendua gelditzeko eta fitxategiak indarrik gabe uzteko agintzea, salbu datuen nazioarteko transferentziei buruzkoan.
 7. Zehatzeko ahalmena erabiltzea, eta, beharrezkoa izanez gero, bere iritziz lege honetako 22. artikuluan tipifikaturiko arau-hausteen erantzuleak direnen aurka diziplinazko prozedura hasteko proposatzea, eta hartu beharreko zuhurtziako neurriak hartzea, salbu datuen nazioarteko transferentziei buruzkoan. Hori guztia lege honetan zehazturik dagoen moduan.
 8. Lege hau garatzeko xedapen orokorretako egitasmoei buruzko txostenak egitea, derrigor.
 9. Bere lana egiteko beharrezkoa duen laguntza eta informazio guztia eskatzea fitxategien erantzuleei.
 10. Datu pertsonalen fitxategiak badirela gauza jakinekoa izan dadin zaintzea. Horretarako, urtero-urtero, fitxategi horien zerrenda bat argitaratuko du, beste hainbat informazio osagarrirekin. Datuak Babesteko Euskal Bulegoko zuzendariak erabakiko du zein informazio osagarri eman.
 11. Urteko txostena idatzi, eta Eusko Jaurlaritzako Lehendakariordetzara bidali.
 12. Funtzio estatistiko publikoari buruzko legeek estatistikako datuen bilketari buruz eta estatistikako isilpekotasunari buruz dakartzaten xedapenak bete daitezen zaintzea, beharrezko jarraibideak ematea, estatistikarako bakarrik sortutako fitxategien segurtasun-baldintzei buruzko irizpenak ematea eta 24. artikuluan aipaturiko ahalmena erabiltzea.
 13. Datu pertsonalen fitxategien segurtasuna eta herritarrek fitxategi horiei buruz dituzten eskubideak hobeto babeste aldera, Datuak Babesteko Estatuko Bulegoarekin eta beste autonomia-erkidego batzuetako antzeko erakundeekin lankidetzan aritzea hartarako beharrezkoak diren jarduera guztietan.
 14. Lege honetako 2.1 artikuluko herri-administrazioek, erakundeek eta korporazioek datu pertsonalen babesari buruz egiten dizkioten galderei erantzutea, eta lege honen aplikazioaren pean dauden datu pertsonalen tratamenduari buruz beste pertsona fisiko edo juridiko batzuek egiten dizkioten galderei erantzutea.
 15. Lege eta erregelamenduetan emandako beste eginkizun oro.